• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Asien

Biltillverkare bygger klimatstad i Japan

En ny stad med endast nollutsläppsbilar och energiförsörjning från vätgas ska bli hem för 2 000 personer vid foten av Fujiberget i Japan.

En prototyp för framtidens städer. Så beskriver Toyota staden Woven City, som biltillverkaren ska anlägga i Japan. Nollutsläppsfordon och energiförsörjning från vätgas och solceller ska lägga grunden för en klimatsmart stadsplanering och tanken är att utveckla nya former av urbanitet.

Läs mer på aktuellhallbarhet.selänk till annan webbplats

Fler nyheter