• Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Svenska startup LiquidWind planerar sex anläggningar för e-metanol

Produktionen fokuseras på flytande e-metanol som kan användas som bränsle inom framförallt sjöfart och tunga transporter.

Liquid Wind, en svensk startup inom förnybar energi, planerar att bygga anläggningar för produktion av flytande förnybart bränsle som kan ersätta fossila bränslen inom de sektorer där det saknas förnybara alternativ. Baserat på förnybar el från vind och koldioxidinfångst produceras flytande e-metanol som kan användas som bränsle inom framförallt sjöfart och tunga transporter.

Läs mer på energinyheter.selänk till annan webbplats

Fler nyheter