• Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Vatten och avlopp
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Avancerade material
 • Transporter
 • Energieffektivisering
 • Elnät och energilagring
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Sverige

Ny Teknik öppnar för nomineringar till 33-listan 2020

Nominera senast 3 februari 2020.

För att vara aktuell för listan måste ett företag vara:

 • Svenskt
 • Max sju år
 • Onoterat
 • Basera sin verksamhet på en egen teknisk innovation
 • Ha en affärsidé med tydlig internationell potential
 • Nytt för i år är att vi vill veta hur de nominerade företagen förhåller sig till FN:s hållbarhetsmål.

Läs mer på nyteknik.selänk till annan webbplats

Fler nyheter