• Byggnader och infrastruktur
  • Transporter
  • Elnät och energilagring
  • Europa
  • Asien
  • Nordamerika

Nya marknadsrapporter från Forum för Smarta Elnät

Rapporterna gäller Indien, China, Tyskland, Storbritannien och USA

Rapporterna är framtagna under 2017 till 2019 av Forum för smarta elnät som arbetat på uppdrag av regeringen med exportfrämjande för svenska små- och medelstora företag.

Sex marknadsanalyser med särskilt fokus på affärsmöjligheter inom e-mobilitet, energilagring, smarta fastigheter och elnät. Marknadsanalyser för fem prioriterade marknader har tagits fram, som ger en utförlig beskrivning av möjligheter och utmaningar för företag inom smarta elnät och angränsande områden. En av rapporterna fokuserar särskilt på möjligheter inom e-mobilitet i Indien – ett snabbt växande område på en enorm marknad.

Läs rapporterna

Fler nyheter