• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Asien

Knyt kontakt med framtidens kunder i Indien och Indonesien

Har du cleantech-lösningen som ska bryta ny mark i Indien eller Indonesien? Acceleratorprogramen The India Sweden Innovations' Accelerator (ISIA) och Business Accelerator Programme Indonesia (BAPI ) ger dig språngbrädan ut i Asien.

Därför ska du söka till acceleratorprogrammen:

• Nätverksbesök: 3 skräddarsydda delegationsresor till Indien eller Indonesien med schemalagda målgruppsanpassade evenemang inklusive ett flertal förberedda inviduella möten.

• Coaching, rådgivning och support: experter i Sverige och Asien hjälper dig att bygga en lokalt förankrad färdplan som positionerar ditt erbjudande.

• Produktion och distribution av marknadsföringsmaterial till viktiga intressenter.

Läs mer och anmäl diglänk till annan webbplats

Fler nyheter