• Förnybar energi
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla

Utveckla framtidens hållbara vattenkraft

Du som vill bidra till utvecklingen av en hållbar svensk vattenkraft är välkommen att söka stöd för projekt med fokus på system- och miljörelaterade frågor kopplat till vattenkraftområdet. Ansök senast 5 mars 2020.

Utlysningens syfte är att bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem. De prioriterade insatserna inom utlysningen och programmet HåVa kan delas in efter tre olika integrerade utmaningsområden. Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utveckling inom programmets områden.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter