• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla

Följ med på delegationsresa till Norge

Följ med på delegationsresa till Norge tillsammans med Länsstyrelsen, Business Sweden och Cleantech Östergötland. Delegationsresan äger rum 15–18 mars och målgruppen är företag som vill utveckla din verksamhet i Norge, alternativt ta sina första steg på den norska marknaden. Ansök senast 15 januari.

Fler nyheter