• Förnybar energi
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla

Utveckla internationella klimatprojekt inom ramen för artikel 6

Du som vill bidra till utvecklingen mot lägre utsläpp av växthusgaser globalt är välkommen att lämna in förslag på aktiviteter som syftar till att åstadkomma utsläppsreduktioner i andra länder. Ansök senast 14 februari 2020.

Utlysningen riktar sig framförallt till aktiviteter inom energiområdet men även sådana som minskar utsläpp på andra sätt, exempelvis genom att åtgärda läckage av metan från industriprocesser etc. Aktiviteten ska leda till sänkta utsläpp av växthusgaser men även bidra positivt till övriga mål inom Agenda 2030.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter