• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Asien

Svensk industri bygger Indiens första klimatneutrala stadsdel

Ny klimatneutral indisk stadsdel byggs med hjälp av svenska teknikföretags expertis. För Sverige är det en unik möjlighet att konkret bidra till det globala klimatarbetet, koppla ihop hållbarhetsagendan med handelsmålen och att lyckas med systemexport.

Fler nyheter