• Förnybar energi
  • Europa

Nya bestämmelser påverkar många inom biobränslen

En stor andel av Sveriges producenter och användare av biobränslen måste göra anpassningar för att kunna uppfylla kraven som träder i kraft i mitten av 2021.

I de nya bestämmelserna omfattas även fasta och gasformiga biobränslen. Tidigare gällde endast bestämmelserna för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Läs mer på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter