• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Europa

50 punkter i EU:s nya Green Deal – kräver investeringar

EU-kommissionen har presenterat "en europeisk grön giv" - en ram för en mycket bred klimatsatsning under sin mandatperiod på fem år.

Ramen innehåller hur EU ska bli koldioxidneutralt 2050 genom 50 åtgärdsprogram inom bland annat utsläppshandelssystemet ETS, energisystem, energibeskattning, transportsystem, utrikeshandel, skogspolitik, forskning och innovation.

Läs mer på va.selänk till annan webbplats

Fler nyheter