• Förnybar energi
  • Avfall och återvinning
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Asien

Nytt energisamarbete mellan Sverige och Indien

Energimyndigheten deltog i det svenska statsbesöket till Indien för att bidra till att främja utvecklingen av pågående och planerade energisamarbeten mellan länderna.

I samband med statsbesöket undertecknade Energimyndigheten ett nytt forskningssamarbete med Indien.

Läs mer på energinyheter.selänk till annan webbplats

Fler nyheter