• Förnybar energi
  • Sverige

Studie visar att förnybar solenergi och vindkraft ger flest hälso- och miljöfördelar

Förnybar solenergi och vindkraft medför enligt en ny studie flest fördelar för hälsa och miljö.

Det finns ett flertal vägar som leder till nollutsläpp av koldioxid inom energisektorn, var och en med sin egen potentiella miljöpåverkan. En internationell forskargrupp har nu kvantifierat fördelarna och nackdelarna med tre huvudvägar till nollutsläpp.

Läs mer på vindkraftsnyheter.selänk till annan webbplats

Fler nyheter