• Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Göteborg visar vägen till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser

På sikt vill man göra bygg- och anläggningsbranschen helt utsläppsfri.

Just nu går stadens alla byggande förvaltningar och bolag samman för att ta fram gemensamma upphandlingskrav för att påskynda bygg- och anläggningssektorns omställning till utsläppsfria arbetsmaskiner.

Läs mer på businessregiongoteborg.selänk till annan webbplats

Fler nyheter