• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Nominera Årets Cleantechprofil 2019

Nominera en person som engagerat och positionerat sig eller sitt företag på ett föredömligt sätt inom grön teknik, ren energi eller hållbara lösningar i norra Sverige.

Priset delas ut i samband med mötesplatsen Cleantech Meetup den 14 januari i Örnsköldsvik.

Sista dag för att nominera en kandidat är den 5 januari 2020.

Läs mer om nomineringen på northswedencleantech.selänk till annan webbplats

Fler nyheter om energi