• Resurser och miljö
  • Sverige

Industrins investeringar i åtgärder för biologisk mångfald och landskap ökar

Ökningen återfinns i investeringar för skydd av biologisk mångfald och landskap.

Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 17,3 miljarder kronor år 2018. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2017.

Läs mer på scb.selänk till annan webbplats

Fler nyheter om energi