• Förnybar energi
  • Sverige
  • Norden
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien

Europa är först ut med ny energiteknologi följt av Kina

Läs rapporten: Offshore Wind Outlook 2019

Fler nyheter om energi