• Förnybar energi
  • Avfall och återvinning
  • Transporter
  • Sverige

Den stora användningen av fordonsbatterier börjar 2030

Det visar en rapport från Nordiska ministerrådet.

I en rapport för Nordiska ministerrådet har IVL studerat vad som händer med batterierna när de är uttjänta och vilka mängder som är att vänta framöver. Elbilsflottan beräknas växa från en halv miljon förra året till fyra miljoner år 2030.

Läs mer på ivl.selänk till annan webbplats

Fler nyheter om energi