• Förnybar energi
  • Sverige

Enorm potential för havsbaserad vindkraft

Detta menar International Energy Agency (IEA) i rapporten Offshore Wind Outlook 2019.

Trots en imponerande utvecklingstakt de senaste åren så nyttjas långt ifrån den fulla potentialen av havsvind. IEA bedömer att havsbaserad vindkraft globalt skulle kunna generera mer än 420 000 TWh per år, vilket är mer än 18 gånger världens totala elbehov idag.

Läs mer på svenskvindenergi.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom energi