• Förnybar energi
 • Vatten och avlopp
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Transporter
 • Energieffektivisering
 • Elnät och energilagring
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

Klimatkrisen i världen kan gynna svensk industri

Omställningen mot mer hållbara samhällen i Kina och Indien kan ge svensk industri ett rejält lyft.

Smarta elnät, energieffektivisering, vatten och avlopp, återvinning och hållbara transporter är några områden där flera svenska storföretag kan öka sin export.

Läs mer på ingenjoren.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom energi