• Energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Oceanien

Utlysning: investeringsstöd i Oceanien

Letar du efter investeringar i ett klimat- eller ren energiprojekt i Oceanien? Skicka in en ansökan till PFAN senast den 3 december 2019 för att ditt projekt ska ingå i utvärderingsrundan den månaden.

Fler nyheter om energi