• Energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Afrika

Utlysning: investeringsstöd i västra Afrika

Letar du efter investeringar i ett klimat- eller ren energiprojekt i västra Afrika? Skicka in en ansökan till PFAN senast den 2 december 2019 för att ditt projekt ska ingå i den månadens utvärderingsrunda.

Läs mer och ansök på pfan.net

Fler nyheter om energi