• Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Förlängd period för biogasstöd

Regeringen har i årets höständringsbudget föreslagit ett stöd på 100 miljoner kronor till produktionen av biogas avsedd för biodrivmedel.

Fler nyheter om energi