• Energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Afrika

Utlysning: investering i energi- och klimatprojekt

Letar du efter investeringar i ett klimat- eller ren energiprojekt i östra Afrika? Skicka in en ansökan till PFAN senast den 25 november 2019 för att ditt projekt ska ingå i utvärderingsrundan i december 2019.

Fler nyheter om energi