• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Nytt globalt innovationscenter i Lund

FN-organet UNOPS (United Nations Office for Project Services) inrättar ett globalt innovationscenter i Lund, som ska bidra till att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Centret invigdes den 21 oktober på Ideon Science Park i Lund. Det får finansiering av UD med stöd av Näringsdepartementet och Vinnova bidrar med 5,5 miljoner under tre år.

Läs hela nyheten på vinnova.selänk till annan webbplats

Fler nyheter om energi