• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Sverige

Utlysning: Bidra till framtidens kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem

Har du en idé om hur vi kan utveckla lösningar och kunskap för framtidens havsenergisystem? Då är du välkommen att söka.

Vem kan söka?
Det kan till exempel vara företag, institut, universitet och högskolor.
Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i april 2020. Projektet kan starta tidigast 1 maj 2020.

Ansök senast den 12 december 2019.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter om energi