• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter

Utlysning: Innovationsprojekt i små och medelstora företag

Vinnova erbjuder finansiering för små och medelstora företag som vill starta och bedriva innovationsprojekt i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få.

Ni kan söka upp till 2 miljoner kronor. Vinnova kan finansiera upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Sök senast 3 december.

Läs mer och sök stödet på vinnova.selänk till annan webbplats

Fler nyheter om energi