• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Sverige

Sverige på väg att missa klimat- och miljömål

Det visar en rapport som SCB har tagit fram.

Klimatgaser, havsmiljön och förlusten av biologisk mångfald är några av de största problemområdena.

Läs mer på scb.selänk till annan webbplats

Fler nyheter om energi