• Förnybar energi
  • Transporter

Importen av biogas ökar

Användningen av biogas fortsätter att öka i Sverige enligt ny statistik från Energimyndigheten. Den ökade efterfrågan täcks dock till största delen av importerad biogas från Danmark.

Fler nyheter inom energi