• Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Dagens industri lyfter in nyckeltal för klimatet på börssidorna

Varför? Det är den nya verklighet alla bolag har att förhålla sig till.

I dag är bolagens information om hur de presterar på klimatområdet dock ofta eftersatt i den löpande rapporteringen av viktiga nyckeltal. Här har Dagens industri ett ansvar att visa på vad som faktiskt krävs av näringslivet.

Läs mer på dagensindustri.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom energi