• Förnybar energi
  • Sverige

Radikala åtgärder krävs för att nå transportmålen 2045

Det visar Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA:s senaste rapport om hur Sverige ska nå klimatmålen.

IVA:s delrapport fokuserar på inrikes transporter. I den konstateras det att Sverige inte kan nå klimatmålen som läget ser ut nu.

Läs mer på hallbartsamhallsbyggande.selänk till annan webbplats

Fler nyheter om energi