• Förnybar energi
  • Asien

Indiens största oljeraffinaderi satsar 3,5 miljarder dollar i förnybar energi.

Inom de närmsta fem åren ska det bland annat satsas på vind- och solenergi.

Fler nyheter inom energi