• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Sverige

Textilavfall och elskrot påverkar klimatet mest

Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram i samarbete med Avfall Sverige.

För klimatets skull är minskad konsumtion bättre än återvinning. Det står klart i studien, som har gått igenom 32 fraktioner av hushållsavfall och utvärderat deras klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. IVL har undersökt både vilken effekt man får av att förebygga avfall – vilket oftast innebär att produkten inte tillverkas – och av återvinning eller behandling av avfallet.

Läs mer på ivl.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi