• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Sverige

Startup Sweden Bootcamp industri, 4 - 5 december

Svensk industri ska bli ännu smartare med hjälp av svenska startupbolag, på Tillväxtverket i Stockholm

Nu har små och medelstora svenska industribolag chansen att delta i Startup Sweden Bootcamp - Industri. Syftet med programmet är att skapa tillväxt, större innovationskraft och tillföra spetskompetens genom samverkan med innovativa företag och kontakter med stora företag.

Läs mer och anmäl diglänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi