• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Nordamerika

Ny rapport visar hur cirkulär ekonomi hanterar klimatförändring

En rapport framtagen av Ellen MacArthur Foundation i samarbete med Materials Economics.

The world gather in New York for Climate Week NYC, the Ellen MacArthur Foundation, in collaboration with Material Economics, has launched Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change.The paper reveals the need for a fundamental shift in the global approach to tackling climate change.

Läs rapportenlänk till annan webbplats (pdf)

Fler nyheter inom området energi