• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Sverige

Ny studie kartlägger Sveriges styrkeområden inom export av miljöteknik

Enligt en ny kartläggning som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet så är energi- och resursåteranvändning Sveriges styrkeområde inom export av miljöteknik.

Utifrån resultatet i studien kan man vi tydligt se att Sverige är starkast inom export av teknik för energi- och resursåteranvändning, speciellt inom områden som värmeteknik och värmepumpar. Det säger Andreas Englund, affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs mer på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi