Svensk miljöteknik når internationella marknader

Nordiska främjandeaktörer går samman för att underlätta för företag att nå ut med sina miljötekniklösningar på nya marknader. Syftet är att skapa ett nordiskt exportsamarbete för miljöteknikföretag och hjälpa städer att lösa globala klimatutmaningar genom att leverera hållbara systemlösningar.

Samarbetet bidrar till att öka nordiska företags möjligheter till export inom miljöteknik genom att:

  • koppla ihop sig med internationella städer som efterfrågar och upphandlar hållbara tekniker och lösningar
  • främja ett deltagande av nordiska företag i nordiska och internationella byggnadskonsortier så att dessa kan signera kontrakt för internationella projekt
  • utveckla en gemensam plattform för samarbete mellan de nordiska länderna.

Det nordiska samarbetet fokuserar på förfrågningar om utmaningar från städer inom nätverket C40 Cities men kommer även anta ett mindre antal förfrågningar från andra kanaler och nätverk. Utmaningarna kommer att kommuniceras direkt mot företag eller via branschorganisationer. Detta följs upp av ett webbinar tillsammans med staden och därefter en workshop med aktörer som är intresserade av att bidra med lösningar på utmaningen. Staden följer därefter upp de olika lösningarna och genomför sedan en upphandlingsprocess.

Läs hela blogginlägget på tillvaxtverket.selänk till annan webbplats