• Energi
 • Resurser och miljö
 • Vatten och avlopp
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Avancerade material
 • Transporter

Ny webbplattform för cirkulär upphandling

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar en webbplattform för cirkulär upphandling. Syftet med den nya sajten är att stötta företag och upphandlande instanser med kunskap och praktisk vägledning.

Denna webbsida ska vara en plattform för att:

 • sprida resultat inom projektet
 • fånga in synpunkter på projektets inriktning och genomförande
 • förmedla kontakter av olika slag med inriktning på upphandling av cirkulära material och produkter
 • utbyta erfarenheter av pågående arbete med upphandling inom området
 • ge förslag till fortsatta aktiviteter för att förbättra framtida upphandling inom ramen för en cirkulär ekonomi.

Besök plattformen på upphandling.ivl.selänk till annan webbplats