Utlysning:ökad mängd biobaserade produkter på marknaden

I det här erbjudandet stödjer Vinnova projekt som avser att skapa förutsättningar för ökad mängd biobaserade produkter på marknaden. Vinnova uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men utlysningen är också öppen för rent svenska projekt.