• Förnybar energi
  • Sverige

Delta i tekniktävling för energieffektiva flerbostadshus

BeBo - Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus.
anordnar en tekniktävlingen för att ta fram nya komponenter till ventilation av energieffektiva och lufttäta flerbostadshus.

Tidigare förstudier genomförda inom BeBo har identifierat ett antal tekniska problem som kan uppkomma när man använder traditionella ventilationslösningar i lufttäta hus. Målet med tekniktävlingen är att stimulera att nya och innovativa lösningar på dessa problem tas fram och utvärdera dessa. Tekniktävlingen finansieras av Energimyndigheten tillsammans med Svensk Ventilation.

Läs mer om tävlingen på bebostad.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi