Kraftsamling kring energilagring för fastigheter i Norra Djurgårdsstaden

I Norra Djurgårdsstaden, Stockholm planerar man att bygga 4 000–6 000 nya lägenheter med målet att uppnå ett fossilfritt energisystem.

I samarbete med Stockholms stad, C40-nätverket och Nordic Solutions for C40 bjuds intresserade företag och andra aktörer in till webinar 3 alternativt 4 september och workshop 3–4 oktober.

Utmaningarna som står i fokus handlar om:

  • Säsongslagring av energi med kapacitet för 6 månader, motsvarande 1GWh med lokalt producerad elektricitet
  • Korttidslagring med kapacitet för upp till 7 dagar motsvarande 20MWh

Är du intresserad av att delta på webinariet och workshoppen? Kontakta:

Anders Sundvall
Nationell projektkoordinator
Telefon: 08-681 92 68

Mejla Anders

Fler nyheter inom området energi