• Förnybar energi
  • Byggnader och infrastruktur
  • Nordamerika

1 miljard dollar till renare infrastruktur

En kommitté i senaten har enhälligt lagt fram ett förslag att investera 1 miljard USD till infrastruktur för naturgas, samt el- och vätgasdrift.

Fler nyheter inom området energi