• Avfall och återvinning
  • Sverige

Avfallsmängderna minskar trots högkonjunktur

Det visar statistik från Avfall Sverige.

Under förra året minskade mängden behandlat hushållsavfall i Sverige med sju kilo per person, jämfört med år 2017. Statistik från Avfall Sverige pekar på att minskningen har skett under en rådande högkonjunktur, samtidigt som det insamlade matavfallet ökade under 2017.

Läs rapporten Svensk Avfallshantering 2018 på avfallsverige.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi