• Förnybar energi
  • Sverige

Så lite krävs för att göra förnybar energi konkurrenskraftig

Kol, olja och gas subventioneras med 270 miljarder dollar mer än förnybar energi per år.

Om bara en bråkdel av den enorma mängden pengar som läggs på att subventionera fossila bränslen istället skulle gå till förnybar eenergi, skulle en grön energi-revolution sättas igång.

Läs mer på va.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi