• Avfall och återvinning
  • Sverige

Nordens återvinning måste öka väsentligt

De nordiska länderna måste öka sin återvinning avsevärt för att klara EU:s reviderade återvinningsmål.

För klara EU:s nya mål på 65 % återvinning till 2035, måste de nordiska länder som rapporterar sin återvinningsnivå till Eurostat öka återvinningen med mellan 16 och 32 %, enligt Eunomia, som också påpekar att siffrorna kan komma att öka ytterligare när inrapporteringen anpassas efter efter skärpa EU-regler.

Läs mer på recyclingnet.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi