• Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

Hållbarhet allt viktigare inom bygg och fastighet

Enligt Rambolls återkommande studie ökar intresset för att bygga och renovera hållbart.

För två år sedan svarade 50 procent av de tillfrågade i bolagets undersökning att mer än hälften av deras framtida projekt skulle vara hållbarhetsprojekt. 2019 var siffran 57 procent. Andelen hållbara byggprojekt bedöms alltså öka. Med hållbart byggprojekt menas i det här fallet ett projekt där hållbarhetsfrågor finns med genom hela byggnadens livscykel.

Läs mer på Miljö&Utveckling.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi