• Förnybar energi
  • Sverige

Mer än fördubblad vindkraftsproduktion till 2022

Energimyndigheten publicerar nu sommarens korttidsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel för perioden 2018–2022.

Den totala tillförseln av energi i Sverige väntas minska från 605 till 582 terawattimmar (TWh), medan den slutliga energianvändningen i samtliga användarsektorer väntas öka.

Anledningen till att energitillförseln minskar är att kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 är planerade att stängas ned under prognosåren. Vid elproduktion från kärnkraft är energiförlusterna större än exempelvis vid elproduktion från vindkraft och därmed minskar energitillförseln.

Läs mer på Energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi