• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Sverige
  • Sydamerika

Svensk finansiering banar väg för svenska företag utomlands

EKN:s garantier ger möjlighet för svenska företag av alla storlekar att bryta ny internationell mark.

Med omkring 30 procent svenska underleverantörer kan även utländska huvudentreprenörer utnyttja EKN:s fördelaktiga garantier. Det är en möjlighet för svenska företag av alla storlekar att bryta ny internationell mark.

I ett projekt i Surinam samarbetar Elof Hansson och LR Group i upphandlingen av underleverantörer för att hjälpa landets regering att utveckla det inhemska jordbruket. Ett visionärt projekt som ska göra Surinam mer självförsörjande genom bland annat ny mjölkproduktion, växthus, och djuruppfödning. Elof Hanssons roll har varit att hitta de rätta svenska leverantörerna för projektet.

Läs mer på ekn.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi