• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Sverige

SEK emitterar grön obligation på 1 miljard kronor

Hållbar finansiering har länge varit en viktig del i SEK:s verksamhet.

Hållbar finansiering har länge varit en viktig del i SEK:s verksamhet. I veckan emitterade Svensk exportkredit en 3-årig fastförräntad grön obligation på 1 miljard svenska kronor. Affären gjordes med Swedbank på MS (mid-swap) + 4 baspunkter. Pengarna från emissionen kommer att användas för att finansiera export av svensk miljöteknik och miljökunnande i hela världen.

Läs mer på SEK.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi