• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Sverige

IVL stöttar gröna företag att bli konkurrenskraftiga

Stödet består bland annat av marknadsanalyser, affärscoaching och stöd för att klimatmärka och klimatdeklarera produkter.

Små- och medelstora företag som erbjuder hållbara lösningar är ofta orädda, nära marknaden och innovativa men saknar ekonomiska muskler. Därför hjälper IVL Svenska Miljöinstitutet i projektet Grön Bostad Stockholm företag med att undanröja hinder för att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Läs mer på ivl.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi